مشاور کو

مرکز مشاوره روانشناسی و مشاوره آنلاین
تازه ترین های انجمن
411 7

افکارعجیب‌ بی‌نام

مثلادونفرخیلی‌مودبانه‌ودوستانه‌واینکه خیلی‌براهم‌احترام‌قایل‌هستندباهم‌حرف‌میزنن ومنم‌حالم‌خوبه‌و دارم به‌حرفاشون‌گوش میدم‌وحرفاشونم‌خیلی‌‌خوبه‌واینا‌ومنم‌دارم‌به حرفاشون گوش میدم یهو یه فکر که الان یکیشون به اون یکی حمله لفظی خیلی بیشرمانه بکنه میادتوذهنم‌‌بعدمن‌واقعن‌تعجب‌میکنم آخه‌چه‌ربطی‌داشت‌یامثلن‌بذارین‌راستشوبگم نشستیم‌سرکلاس‌معلم‌درس‌میده‌وخیلی‌شیرین‌و خوب‌دارم‌به‌حرفاش‌گوش میدم‌واینا‌یهومیادتو ذهنم‌که‌‌کسی‌که‌جلوم‌نشسته‌روباصندلی‌پرت‌کنم زمین'_'وبازخیلیی شک میشم چون نه ربطی به اون چیزی که راجبش‌فکرمیکردم(درس)داشت نه‌یااینکه‌اونی‌که‌جلوم‌نشسته‌بودروهمچی میشناختم‌ونه‌اینکه‌از چیزی‌ ناراحت‌بودم'_' یهوهمینجوربی‌ربط‌وشرمانه‌وعجیب‌‌یه‌فکر میادتوذهنم‌واصلادست‌خودم‌نیست‌باورکنید'_' کلاافکارم‌عجیبه مثلایااینجوریه‌() یابچگیم‌به‌صورت‌دادزدن‌‌وحشتناک صدای‌تومغزم‌توسط‌یکی‌که‌میشناختم‌بود…

ads socials
© تمامی حقوق برای مشاور کو : محفوظ بوده و هرگونه کپی برداري از محتوای انجمن پيگرد قانونی دارد